Sök och du skall finna!

Av Mats Publicerad 30 oktober 2013

Nu har vi ordnat Ajax-sökfunktion på allt på öland. Det innebär att du får sökresultat så fort du skrivit minst tre tecken. Ju längre sökord desto mer exakt sökning görs. För att det ska bli hanterbart så visas bara de tio första träffarna. Vll du se alla trycker du ner Enter/Retur knappen så skicka du till den vanliga söksidan. 

Kommentera


Allt på Öland 2019. Byggd av Tegelwebb.se. Serverleverantör Mebo