Alvar (33 platser)

Visa på karta

Om Alvar

Med ”alvar” menas de flacka hällmarker som förekommer på hård kalkbergrund på några ställen i världen. Alvarmarkerna på Öland är ett resultat av en mångtusenårig samexistens mellan människans brukande och de naturliga förutsättningarna. Alvaret är en livsmiljö för ett stort antal växter och djur – många mycket ovanliga på andra håll.

Alvarmarkerna kännetecknas av att de

  • saknar eller endast har ett tunt jordtäcke,
  • har kraftigt växlande tillgång på vatten,
  • har ett hårt klimat och
  • har en säregen växt- och djurvärld.

Alvar liknande de öländska finns på öarna med kalkberggrund i Östersjön, främst på Gotland, Dagö och Ösel, men små områden finns också i Västergötland.Allt på Öland 2019. Byggd av Tegelwebb.se. Serverleverantör Mebo