Om Bronsålder

Bronsåldern omfattar tiden cirka 1 800 f v t till 500 f v t. Perioden har avsatt tydliga spår i landskapet. De stora gravarna i form av högar och rösen finns på många platser. Brons användes mest i rituella sammanhang. Man kunde importera brons i utbyte mot bärnsten, hudar, pälsverk och kanske också matvaror. De viktigaste näringarna var boskapsskötsel och fiske. Odling utgjorde endast en marginell del av försörjningen. Offer av bronsföremål förekom. Vid utgrävningar i Skedemosse har man gjort fynd från bronsåldern. 

Under bronsålderns senare hälft blev klimatet kallare och fuktigare. Samtidigt finns tecken på att ett högt befolkningstryck lett till överutnyttjande av betesmarkerna. Ungefär samtidigt börjar storgravsbyggandet att upphöra och i stället övergår man till gravanläggningar samlade i gravfält. Detta kan tolkas som att bebyggelsestrukturen förändras, gårdarna knyts närmare till varandra och bildar byliknande strukturer.

Källa: Länsstyrelsen i KalmarAllt på Öland 2019. Byggd av Tegelwebb.se. Serverleverantör Mebo