Om Fornbyar

Rester av övergivna byar från främst järnåldern men även från senare tid. Kvar finns t ex husgrunder, stensträngar och fägator.Allt på Öland 2019. Byggd av Tegelwebb.se. Serverleverantör Mebo