Om Järnåldersbyar

Rester av byar från järnåldern som är övergivna. Kvar finns t ex husgrunder, stensträngar och fägator.


Allt på Öland 2017. Byggd av Tegelwebb.se