Om Fornbyar

Rester av övergivna byar från främst järnåldern. Kvar finns t ex husgrunder, stensträngar och fägator.


Allt på Öland 2017. Byggd av Tegelwebb.se