Om Klungbyar

Förutom radbyn finns det på Öland en byform som kallas klungby. Det finns cirka 100 klungbyar på hela ön, de flesta på norra Öland. I klungbyn är bebyggelsen inte strikt reglerad som i radbyn utan ligger spridd, till exempel kring en vägkorsning. 

Läs mer om byarAllt på Öland 2019. Byggd av Tegelwebb.se. Serverleverantör Mebo