Om Radbyar

En radby är en by där alla gårdarna ligger tätt intill varandra på rad utmed bygatan eller landsvägen. 

Läs mer om byarAllt på Öland 2018. Byggd av Tegelwebb.se. Serverleverantör Mebo