Om Radbyar

En radby är en by där alla gårdarna ligger tätt intill varandra på rad utmed bygatan eller landsvägen. 

Läs mer om byar


Allt på Öland 2017. Byggd av Tegelwebb.se