Om Fågellokaler

Här visas intressanta fågellokaler. Lokalerna är främst hämtade från boken "Fågellokaler på Öland" Ölands Ornitologiska Förening (2007).

KARTOR över bra fågellokaler

Ås socken

Gräsgårds socken.

Löts socken

Artlista över den senaste veckan vid

Ölands södra udde

Ottenby utom Ölands södra udde

Västerstadsviken

Seby läge/Sebybadet

Penåsa

Beijershamn

Färjestadens dämme

Ölands norra udde


Allt på Öland 2017. Byggd av Tegelwebb.se