Om Försvarsanläggningar

Gamla anläggningar till försvar av Öland eller den närmaste trakten.Allt på Öland 2019. Byggd av Tegelwebb.se. Serverleverantör Mebo