Om Försvarsanläggningar

Gamla anläggningar till försvar av Öland eller den närmaste trakten.


Allt på Öland 2017. Byggd av Tegelwebb.se