Om Gamla vägar

Vägar som använts i gamla tider. Idag kan de vara svåra att se men avslöjar sig som t ex två hjulspår i växttäcket på Stora alvaret. Ibland används de fortfarande som t ex brukningsvägar.


Allt på Öland 2017. Byggd av Tegelwebb.se