Om Bysmedjor

I många byar fanns bysmedjor. De låg ofta utanför bycentrum med tanke på brandrisken.Allt på Öland 2019. Byggd av Tegelwebb.se. Serverleverantör Mebo