Om Klangstenar

Detta är stora stenar, vanligen i granit, som om man slår på dem med en mindre sten, ger ifrån sig ett klingande ljud; ett "klong", varför stenarna också kallas klongesten.

 Allt på Öland 2019. Byggd av Tegelwebb.se. Serverleverantör Mebo