Åkers fornby

57.321590
17.041164

Husgrunder och hägnadssystem som finns i Lindreservatet öster om Byxelkrok härstammar från en mycket gammal by som övergivits men inte uppstått på någon annan plats på Öland. Arkeologen Jonathan Lindström menar sig ha tillräckligt med indicier för att påstå att byborna blivit flyttade till ön Ormsö i Estland i samband med ett korståg år 1206 för att kristna esterna. 

I boken "Biskopen och korståget 1206" beskriver Lindström bakgrund till och händelseförloppet vid utflyttningen. Fortfarande på 2000-talet finns svensktalande på Ormsö som sannolikt härstammar från Öland. Ledtrådarna till ormsöbornas ursprung har Lindström funnit tillsammans med arkeologen Jan-Henrik Fallgren. 

Övriga fyra byar på norra Öland där bönderna flyttades till Ormsö ska ha varit Lundarne, Bierby, Ebberskog och en ännu namnlös by. Alla byarna har legat i närheten av Byxelkrok, utom Bierby som ska ha funnits vid Dödevi.

Se byn i Lantmäteriets karta.

Se byn i Lantmäteriets karta genom s k terrängskuggning.

Se Vetenskapens värld om utflyttningen.

 

40 platser i närheten

Visa färdväg till Åkers fornby

Tillgänglighet

Lättillgängligt
Tillgängligt
Svårtillgängligt

Svårare terräng måste genomkorsas till fots för att ta sig till besöksmålet. 

Dela Åkers fornby

Sidan uppdaterad 2018-03-13


Allt på Öland 2018. Byggd av Tegelwebb.se. Serverleverantör Mebo