Albrunna klint

56.320583
16.403507

Vid Albrunna finns en mindre, 3-4 m hög klint från mellankambrium (500-550 miljoner år sedan) nere vid stranden. Materialet i skärningen består av en blandning gröngrå lerskiffer och brungrå mosten. I mostenen finns svavelkis utfällt i form av äggstora bollar. Här finns intressanta fossil av släktet Paradoxides. På kapperstenen i närheten av klinten växer bl a strandkål.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

40 platser i närheten

Visa färdväg till Albrunna klint

Tillgänglighet

Lättillgängligt
Tillgängligt
Svårtillgängligt

Går att ta sig till besöksmålet till fots via väg eller bättre stig.

Kategorier

Geologi

Dela Albrunna klint

Sidan uppdaterad 2017-06-15


Allt på Öland 2017. Byggd av Tegelwebb.se