Bårby borg

56.502167
16.425306

Den enda fornborgen på Öland som utnyttjar en naturlig bergbrant som skydd. Borgen består av en mäktig halvcirkelformig vall mot landborgskanten, som har utgjort ett naturligt skydd mot väster. Borgens diameter är 150 m. Borgens inre har varit uppodlat. Fynden anger att borgen haft två bebyggelseperioder, en folkvandringstida och en medeltida på samma sätt som Eketorp och Gråborg. Bland fynden märks ett bysantinskt guldmynt präglat för kejsar Justinius, 518-527 e v t. Från borgen ser man ut över Mörbylångadalen.

Källa: Ulf Erik Hagberg, Med arkeologen Sverige runt.

61 platser i närheten

Tillgänglighet

Lättillgängligt
Tillgängligt
Svårtillgängligt

Går att ta sig till besöksmålet till fots via väg eller bättre stig.

Dela Bårby borg

Sidan uppdaterad 2019-02-13


Allt på Öland 2019. Byggd av Tegelwebb.se. Serverleverantör Mebo