Bjärby badplats

56.704197
16.736044

Badplats med en fin, långgrund, sandstrand och brygga. Norr om badplatsen finns ett hundbad. Camping finns i anslutning till stranden. Torrdass och kiosk som är öppen under högsäsong finns också. Markägaren tar 20 kr för parkering. Vägen till badplatsen är av grus och stenskott kan förekomma. Tänk på att ta det lugnt vid möten på upp- och nerfart till badplatsen då vägen är smal och buskage och träd växer tätt intill vägen. 

Bjärbybadet sköts av Runstens Bygdegårdsförening, som har hand om campingen, parkering och gräsklippning.

Bjärby sjögata, som leder till Bjärbybadet, är en privat väg som helt saknar statliga eller kommunala bidrag. Detta innebär att ägarna till vägen har rätt att stänga av vägen för obehörig trafik. Är du gående eller cyklande är du däremot alltid välkommen att använda vägen. Vägsamfälligheten har beslutat att från och med 1 juni 2015 ta ut en avgift för motorfordon på vägen. Avgiften går till vägunderhållet.

 

Fågellokal

Framförallt under hösten är detta en spännande plats för fågelskådare där man kan möta östliga fåglar som tagit sig över Östersjön på sitt höststräck. Är det ostliga vindare och lite sämre väder rastar här stora mängder tättingar. Här har man också observerat blåstjärt ett par gånger. 

 

31 platser i närheten

Visa färdväg till Bjärby badplats

Kontaktuppgifter

Tillgänglighet

Lättillgängligt
Tillgängligt
Svårtillgängligt

Går att ta sig fram till besöksmålet med bil.

Dela Bjärby badplats

Sidan uppdaterad 2018-05-25


Allt på Öland 2018. Byggd av Tegelwebb.se. Serverleverantör Mebo