Bläsinge fiskeri- och hamnmuseum

I Bläsinge hamn ligger Bläsinge fiskeri- och hamnmuseum. Besökaren får en inblick i hur det var att vara fiskare på Öland under 1900-talet. Det är ett litet museum inhyst i en sjöbod i hamnens södra del. Museet har öppet av och till under somrarna.

Tillgänglighet: Lättillgängligt
Booking.com

Allt på Öland 2019. Utvecklad av Tegelwebb