Bokarna i Böda

När Böda-skogen dikades ut i slutet av 1800-talet planterades bokar utefter de grävda kanalerna i syfte att förhindra dessa att växa igen med annan vegetation. Lite överallt finns därför bokar, som annars inte finns naturligt växande på Öland. På denna plats, vid en av vandringslederna, finns också en rastplats. Den lilla bokskogen är vacker flera gånger på året, bl a i hösttid när de brunröda löven täcker marken och glöder i solskenet.

Källa: Ölands kulturarv 

Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2019. Utvecklad av Tegelwebb