Borgs ängar - Gråborgsängen

56.669273
16.599180

Växtlokal

Ängarna tas upp i boken "En guide till Ölands växtvärld" från Ölands Botaniska Förening som en plats värd ett besök för den botaniskt intresserade. Vid Borgs ängar finns slåtterängar, betade hässlen, torrängar och kalkfuktängar. Speciella arter är enligt ÖBF: Småvänderot, klasefibbla, skogsnattviol och blodnycklar. Bästa tidpunkt för besök är någon gång under tiden maj-halva juli (dvs före slåttern).

Du kan se guidens växtplatser i denna karta:

Orkidélokal

Borgs ängar är fina orkidémarker. Här finns tvåblad, ängsnattviol, grönvit nattviol, skogsnattviol, brudsporre, johannesnycklar, ängsnycklar, flugblomster, skogsknipprot, kärrknipprot, Sankt Pers nycklar, blodnycklar, nästrot, skogsnycklar, hybridnycklar (ängsnycklar x skogsnycklar), vaxnycklar.

Området är välbesökt eftersom det ligger nära Gråborg och vid ängarna finns en fin rastplats med möjlighet till grillning. Man kan använda samma parkering som för Gråborg.

 

 

50 platser i närheten

Tillgänglighet

Lättillgängligt
Tillgängligt
Svårtillgängligt

Går att ta sig fram till besöksmålet med bil.

Dela Borgs ängar - Gråborgsängen

Sidan uppdaterad 2018-07-26


Allt på Öland 2019. Byggd av Tegelwebb.se. Serverleverantör Mebo