Bruddesta fiskeläge

56.990616
16.781986

Bruddesta fiskehamn tillhör troligtvis den grupp av byfiskeplatser, som uppstod i början av 1800-talet. De nio bodarna ligger på rad längs med stranden. Flertalet är uppförda i kalksten med vasstak och samtliga är enrummiga. Mellan bodarna och vattnet finns flera spel för uppdragning av båtarna. Bakom bodarna ligger stenmursomgärdade garnhagar med torkställningar för näten. Bodarna berättar om den nordöländske bondens dubbla verksamhet som jordbrukare och fiskare. Fiskebodarna är byggnadsminne.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

Vid fiskeläget finns Kalk-Nisses källa

Platsen är en del av stenkusten.

15 platser i närheten

Visa färdväg till Bruddesta fiskeläge

Kontaktuppgifter

Tillgänglighet

Lättillgängligt
Tillgängligt
Svårtillgängligt

Går att ta sig till besöksmålet till fots via väg eller bättre stig.

Dela Bruddesta fiskeläge

Sidan uppdaterad 2017-03-05


Allt på Öland 2019. Byggd av Tegelwebb.se. Serverleverantör Mebo