Det medeltida Prästtorp

56.237698
16.449009

Den exakta platsen för den medeltiden prästgården till Ås kyrka är inte känd, men den låg sannolikt söder om kyrkan. På kartor från 1640-talet finns en nyare prästgård som troligen är byggd på samma plats som den medeltida gården. Öster om kyrkan låg två små gårdar. Prästtorps medeltida gärde, alltså åker och äng, låg runt kyrkan och prästgården, som man kan se på kartan nedan. Runt gärdet fanns en gärdesmur. Av denna återstår i dag en stensträng nordost om kyrkan och en bättre bevarad mur i sydost mot Ottenby lund.

När Gustav Vasa inrättade Ottenby kungsladugård införlivades gärdet i kungsgårdens ägor. På 1580-talet kom gärdet återigen att brukas av prästen.

En nyare prästgård finns i Näsby: Den är i dag en privatbostad.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län (Ås socken 2014) 

64 platser i närheten

Tillgänglighet

Lättillgängligt
Tillgängligt
Svårtillgängligt

Går att ta sig fram till besöksmålet med bil.

Kategorier

Historiskt Medeltid

Dela Det medeltida Prästtorp

Sidan uppdaterad 2018-11-25


Allt på Öland 2019. Byggd av Tegelwebb.se. Serverleverantör Mebo