Det medeltida Sviboäng

56.225777
16.451336

Vid Ottenby på sydligaste Öland låg på medeltiden en gård kallad Sveaboda. Det är den första av Ölands byar som nämns i skrift. Riseberga kloster i Närke fick gården år 1220 av kung Johan Sverkersson. På 1600-talets karta anges att husen till gården, som kallas "Swiboda", är öde men att ängen bärgas dels av Ottenby, dels av gårdar i Svibo, Lunda och Gammelgärde i Ventlinge socken. Sviboängs gärde, som består av åker och äng, var 60 hektar. Inga byggnader finns kvar.

En stenmur, som omgav gårdens gärde i norr mot norra Ottenby lund, finns kvar. I sydväst, mot de övriga ängarna, som så småningtom kom att kallas Schäferiängarna på 1500-talet, finns rester av en gärdesmur som följer en väg och ett elstängsel ner mot havet.

Idag ligger dessa marker inom Ottenby kungsgårds ägor.

Idag anges Sviboäng ibland ligga längre norrut, norr om det s k hjortstängslet. 

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län (Ås socken, 2014)

 

50 platser i närheten

Visa färdväg till Det medeltida Sviboäng

Tillgänglighet

Lättillgängligt
Tillgängligt
Svårtillgängligt

Går att ta sig till besöksmålet till fots via väg eller bättre stig.

Kategorier

Historiskt Medeltid

Dela Det medeltida Sviboäng

Sidan uppdaterad 2018-11-03


Allt på Öland 2018. Byggd av Tegelwebb.se. Serverleverantör Mebo