Ekerums gamla elektricitetsverk

56.786781
16.578854

Foto: Stefan Svenaeus 2013

Elektricitetsverket på Ekerums gård startade omkring 1914 och var ca 20 m högt. Det var ett vindkraftverk med utseende av en stor väderkvarn som drev generatorer. Verket var tekniskt vancerat för sin tid genom att spjällen i vingarna kunde reglerades automatiskt beroende på hur hård vinden var. Man lagrade ström i ett stort batteri. Om det inte blåste fanns en reserv i form av en vedeldad ångmaskin. På toppen av verket fanns två vindsnurror som vred upp verket i riktning mot vinden. Verket gav ström till belysning och försörjde gårdens stora motorer med ström. Även omkringliggande gårdar var inkopplade på ett elnät.

Av kraftverket återstår idag endast fundamentet, som är en privatbostad.

Källa: Högsrum - En sockenbeskrivning

47 platser i närheten

Visa färdväg till Ekerums gamla elektricitetsverk

Tillgänglighet

Lättillgängligt
Tillgängligt
Svårtillgängligt

Går att ta sig fram till besöksmålet med bil.

Kategorier

Industriminnen

Dela Ekerums gamla elektricitetsverk

Sidan uppdaterad 2018-11-04


Allt på Öland 2019. Byggd av Tegelwebb.se. Serverleverantör Mebo