Färjestadens gamla mejeri

56.651154
16.516609

Foto: Stefan Svenaeus

I Björnhovda ligger det idag nedlagda Färjestadens mejeri som uppfördes 1939 som en ersättare för det äldre Torslunda - Algutsrums mejeri. Till det nya mejeriet anslöt sig även Glömminge mejeriförening, så småningom även Gårdby, Kastlösa, Mörbylånga, Norra Möckleby och Gräsgård. År 1959 fusionerade man med Borgholms mejeri till Ölandsmejerier, men produktionen i Färjestaden fortgick till år 1980 då all verksamhet flyttades till Borgholm. Ostlagret (den långa byggnaden) blev då marängfabrik. Idag finns annan verksamhet i byggnaderna. Själva mejeribyggnaden, ritad av arkitekt Gösta Gerdsiöö, har en karaktäristisk och gedigen utformning.

Källa: Mörbylånga kommuns industriarv, Lotta Lamke, Industriarvsprojektet, rapport nov 2007, Kalmar läns museum
 

84 platser i närheten

Visa färdväg till Färjestadens gamla mejeri

Tillgänglighet

Lättillgängligt
Tillgängligt
Svårtillgängligt

Går att ta sig fram till besöksmålet med bil.

Dela Färjestadens gamla mejeri

Sidan uppdaterad 2017-11-16


Allt på Öland 2017. Byggd av Tegelwebb.se