Folkeslunda gravfält - Kroppkakestenen

56.728252
16.719995

Kroppkakestenen. Foto: Stefan Svenaeus

Mellan Folkeslunda by och landsvägen ligger ett gravfält som har den sägensomspunna stenen Wälters sten eller Kroppkakestenen. Folktraditionen säjer att den kastats av en jätte. Det är ett gravklot, som ingår i en stensättning med en diameter av 40 m. Gravplatsen undersöktes på 60-70-talet varvid påträffades 122 gravar. Gravfältet har använts från övergången bronsålder/järnålder till kristen tid. 

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

35 platser i närheten

Tillgänglighet

Lättillgängligt
Tillgängligt
Svårtillgängligt

Går att ta sig fram till besöksmålet med bil.

Dela Folkeslunda gravfält - Kroppkakestenen

Sidan uppdaterad 2019-02-11


Allt på Öland 2019. Byggd av Tegelwebb.se. Serverleverantör Mebo