Gamla skyddsrum i Albrunna lund

Minst sex gamla skyddsrum, som byggdes under andra världskriget, finns i Albrunna lund.

Karta över Albrunna lund

Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2019. Utvecklad av Tegelwebb