Gärdslösa kyrka

56.793518
16.738028

Gärdslösa kyrka är en av de bäst bevarade medeltidskyrkorna på Öland. Stommen är från 1100-talet och byggdes ut på 1200-talet med tornet i väster och korsarmar vinkelrätt mot långskeppet. I slutet av 1200-talet tillkom så koret med trappstegsgaveln. Den har sedan dess i allt väsentligt behållit sin exteriör. Den har också en intressant interiör med stora kalkstenskolonner som bär upp valven till tvärskeppet.

Källa: Torsten Jansson, Från Lönneberga till Långe Jan

I kyrkan finns ett kyrkskepp från 1600-talet.

På baksidan av kyrkan finns resterna av ett gilleshus från 1400-talet som användes i ca 200 år. Intill kyrkan finns en minnessten över Erik Johan Stagnelius.

Här kan du kan läsa mer om de öländska kyrkornas och kapellens tillkomst och utveckling.

22 platser i närheten

Visa färdväg till Gärdslösa kyrka

Tillgänglighet

Lättillgängligt
Tillgängligt
Svårtillgängligt

Går att ta sig fram till besöksmålet med bil.

Dela Gärdslösa kyrka

Sidan uppdaterad 2017-06-03


Allt på Öland 2017. Byggd av Tegelwebb.se