Gästgivaren

56.575027
16.602880

Foto: Stefan Svenaeus

Intill vägen ut mot Ekelunda by på Stora alvaret ligger detta flyttblock med mindre stenar ovanpå. Stenarna har lagts dit för att tjäna som riktmärke vid dålig sikt. Vid Gästgivaren stannade man i äldre tid enligt lokal tradition och tog en färdsup. Vägmärket fick därvid fick sitt namn.

Källa: Fornsök, RAÄ

61 platser i närheten

Tillgänglighet

Lättillgängligt
Tillgängligt
Svårtillgängligt

Går att ta sig fram till besöksmålet med bil.

Dela Gästgivaren

Sidan uppdaterad 2018-11-27


Allt på Öland 2019. Byggd av Tegelwebb.se. Serverleverantör Mebo