Gillberga Natur- och Kulturbrott

57.110012
16.897017

Ett stenbrott där brytning pågår som förser stenindustrin i Sanvik med material. Här sker sommartid också kulturevenemang från en scen som ställs upp intill den höga kalkstensväggen.

Platsen är väl skyltad från kustvägen och väg 136. I stenbrottet finns informationsskyltar som beskriver kalkstenens spännande natur- och kulturhistoria. Fantastiska vyer av Stenkusten, Kalmarsund och Blå Jungfrun ramar in platsen.

Kalkstenen på platsen har bildats under ordovicium d v s en geologisk tidsperiod som började för ca 480 miljoner år sedan och varade fram till för ca 440 miljoner år sedan. Vår kontinent låg då söder om ekvatorn och i det dåvarande havet föll kalkslam och rester av skalbärande djur till botten. Med tiden kom skal och kalkslam att pressas ihop till bergarten kalksten. Det var långsamma processer. Geologerna räknar med att varje millimeter kalksten representerar ca 1000 år. Här i Gillberga bergbrott är väggarna 17 meter höga d v s de representerar ca 17 miljoner år i jordens utveckling. Kalkstenens färg varierar från grå till röd.

Källa: En liten geologisk guide till upplevelser på Öland, Föreningen Ölandsguiderna

39 platser i närheten

Tillgänglighet

Lättillgängligt
Tillgängligt
Svårtillgängligt

Går att ta sig till besöksmålet till fots via väg eller bättre stig.

Dela Gillberga Natur- och Kulturbrott

Sidan uppdaterad 2016-03-30


Allt på Öland 2019. Byggd av Tegelwebb.se. Serverleverantör Mebo