Glömminge gamla folkskola

Detta är den första skolan i Glömminge socken. Skolan byggdes 1863 efter att prosten Segrell skänkt sin andel i Brostorps byallmänning till en skoltomt och därigenom fått med sig övriga i byalaget. Innan dess bedrevs undervisningen i hyrda rum ute i byarna.

Källa: Glömminge hembygdsförening

Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2019. Utvecklad av Tegelwebb