Hammarby - Smedby alvar

56.407677
16.438053

Området är en del av Stora alvaret. Tre kilometer ut på alvaret ligger Storåsen, en höjdrygg i nord-sydlig riktning. Storåsen dämmer en del av alvarets vattenflöden, och har på det viset skapat ett pärlband av vätar och fuktängar längs sin västra kant. På Storåsen möter en ruin från en gammal bosättning. Åsen har en vacker torrängsflora. Om du vill kan du fortsätta över Storåsen och vidare ut över alvaret på åsens östra sidabort till Skärlöv vid östra landsvägen.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

Reservatsgränser ser du här:

Här ser du reservatet i Lantmäteriets karta.

32 platser i närheten

Visa färdväg till Hammarby - Smedby alvar

Kontaktuppgifter

Tillgänglighet

Lättillgängligt
Tillgängligt
Svårtillgängligt

Går att ta sig till besöksmålet till fots via väg eller bättre stig.

Dela Hammarby - Smedby alvar

Sidan uppdaterad 2018-07-27


Allt på Öland 2018. Byggd av Tegelwebb.se. Serverleverantör Mebo