Hjerteskeppet

57.356598
17.117716

Foto: Stefan Svenaeus

En gammal sägen berättar att den avlånga försänkningen här i marken är en sista viloplats för ett skepp som strandat. Skeppet har sedan bäddats in i sten och grus från havet. På bottnen av försänkningen finns en brunn. Enligt gammal tradition hade brunnens vatten övernaturliga krafter. Platsen lär ha använts av svenskarna som förråd och samlingsplats redan under krigsåren nmot Danmark under 1400-talet.

Hjerteskeppet ligger i Trollskogen.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

23 platser i närheten

Visa färdväg till Hjerteskeppet

Tillgänglighet

Lättillgängligt
Tillgängligt
Svårtillgängligt

Går att ta sig till besöksmålet till fots via väg eller bättre stig.

Dela Hjerteskeppet

Sidan uppdaterad 2018-03-13


Allt på Öland 2018. Byggd av Tegelwebb.se. Serverleverantör Mebo