Högsrums församlingshus

Detta hus byggdes 1827 och har varit sockenstuga och fattighus samt blev 1827 Högsrums första skola efter att den påbyggts med en våning.  

Källa: Högsrums hembygdsförening

Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2019. Utvecklad av Tegelwebb