Köpings kyrka

56.878059
16.718716

Flera kyrkor har funnits i Köping, som en gång var en av Ölands viktigaste hamnar. Den nuvarande kyrkan är den fjärde i ordningen och uppfördes 1953 och invigdes 1955. Under vikingatiden (1000-talet) uppfördes en träkyrka som ersattes i början av 1100-talet med en mycket stor kyrka med torn i väster. Denna kyrka byggdes om på 1200-talet till en klövsadelkyrka (två torn). 1805 ersattes denna kyrka med en ny som dock revs utom tornet, som behölls vid byggandet av den nya kyrkan 1953. Rester av de äldre kyrkorna finns på flera ställen i den nuvarande: runristade gravmonument i tornet, utställda byggnadsfragment och gamla kolonner som återanvänds som grindstolpar vid kyrkogårdens ingångar. Rester av 1100-talskyrkan markeras i den nuvarande med röd sten i det övrigt grå kalkstensgolvet.

Källa: Ölands kyrkor - Ragnhild Boström.

I vapenhuset finns ett runstensmuseum och upphängd i kyrkan finns ett kyrkskepp från 1700-talet.

90 platser i närheten

Visa färdväg till Köpings kyrka

Tillgänglighet

Lättillgängligt
Tillgängligt
Svårtillgängligt

Går att ta sig fram till besöksmålet med bil.

Kategorier

Kyrkor och kapell

Dela Köpings kyrka

Sidan uppdaterad 2018-01-06


Allt på Öland 2018. Byggd av Tegelwebb.se. Serverleverantör Mebo