Köpings sockenstuga

Sockenstugan är byggd 1840 och användes tidigare som skola men är idag hembygdsmuseum. Den har många namn: Gamla Skolan, Kyrkskolan, Socknestugan. Köpingsviks dåvarande kommun överlämnade den till Köping-Egby Hembygdsförening 1968. Förutom bygdemuseum anordnar föreningen här utställningar och för-eningsaktiviteter av olika slag.

Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2019. Utvecklad av Tegelwebb