Kritmossen

En våtmark på Stora alvaret som klassas som sjö i svenska sjöregistret. Nedströms Kritmossen finns en gammal dammanläggning.

Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2019. Utvecklad av Tegelwebb