Kungsstenarna

56.219917
16.408928

Kungsstenarna är två resta stenar som markerar en gravanläggning från järnåldern. De ligger på ett gravfält strax väster om parkeringen i södra Ottenby lund på en höjd. Det finns flera sägner om Kungsstenarna. En att namnet syftar på två kungar ur den uppländska Ynglingaätten. I den södra stenen finns ett hål vid basen. Enligt gammal folktro är det asaguden Oden som genomborrat stenen. En annan förklaring är att hålet uppkommit när vatten under lång tid strömmat ner genom en spricka i stenen och alltmer urholkat denna när stenen låg ner och var en del av den öländska bergrunden.

Gravfältet ligger inom Ottenby naturreservat.

Fågellokal

Här kan titta efter tättingar i de öppna buskmarkerna. Sten- och buskskvättor och törnskator är vanliga. Ibland kan man se jorduggla och varfågel. Vid gravfältet har man bra utsikt över södra lunden där rovfåglar går upp i termik under varma höstdagar.

Här ser du bra fågellokaler i Ås socken:

51 platser i närheten

Visa färdväg till Kungsstenarna

Tillgänglighet

Lättillgängligt
Tillgängligt
Svårtillgängligt

Går att ta sig till besöksmålet till fots via väg eller bättre stig.

Dela Kungsstenarna

Sidan uppdaterad 2019-01-10


Allt på Öland 2019. Byggd av Tegelwebb.se. Serverleverantör Mebo