Kungsstenarna

56.219917
16.408928

Foto: Stefan Svenaeus

Kungsstenarna är två resta stenar som markerar en gravanläggning från järnåldern. De ligger strax väster om parkeringen i södra Ottenby lund.  Om du fortsätter längre västerut når du Orminge rör. Gravfältet ligger inom Ottenby naturreservat.

Fågellokal

Här kan titta efter tättingar i de öppna buskmarkerna. Sten- och buskskvättor och törnskator är vanliga. Ibland kan man se jorduggla och varfågel. Vid gravfältet har man bra utsikt över södra lunden där rovfåglar går upp i termik under varma höstdagar.

37 platser i närheten

Visa färdväg till Kungsstenarna

Tillgänglighet

Lättillgängligt
Tillgängligt
Svårtillgängligt

Går att ta sig till besöksmålet till fots via väg eller bättre stig.

Dela Kungsstenarna

Sidan uppdaterad 2017-06-19


Allt på Öland 2017. Byggd av Tegelwebb.se