Kustvägen Byxelkrok-Hagskog

57.293438
16.963881

Foto: Stefan Svenaeus

Här finns en ålderdomlig vägmiljö med kontinuitet från förhistorisk tid. Här slingrar sig vägen fram i ett omväxlande odlingslandskap med betade alvarmarker och lövskog. I den södra delen löper vägen längs den höga klippbranten där man har en imponerande utsikt över Kalmarsund och Blå Jungfrun. I nära anslutning till vägen finns flera skogsvägar som tvärar av åt öster in mot Böda kronopark. Längs vägen finns flera kulturhistoriska minnesmärken. Vid Tokenäs har en av de viktigare hamnarna på Ölands nordvästkust legat. Här finns flera ensamliggande gravar långt ute på branten eller omedelbart intill vägen. Några av gravarna har namn, Stendansen och Rörstensudden vid Hagskog är ett par exempel. 

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

Se vägen i kartan:

28 platser i närheten

Tillgänglighet

Lättillgängligt
Tillgängligt
Svårtillgängligt

Går att ta sig fram till besöksmålet med bil.

Dela Kustvägen Byxelkrok-Hagskog

Sidan uppdaterad 2018-10-20


Allt på Öland 2019. Byggd av Tegelwebb.se. Serverleverantör Mebo