Långlöt gamla station

56.745266
16.690708

Foto: Stefan Svenaeus

Station på f d Ölands järnväg. Den gamla stationen är i dag privatbostad. Stationen låg i byn Åstad och var 16 km från Borgholm och 80 km från Ottenby enligt skylten på stationen, som ännu finns kvar. Vid Långlöt station länkades 20 februari 1909 den nya järnvägen från söder, Södra Ölands Järnväg (SÖJ), samman med den några år tidigare byggda Borgholm-Böda järnväg (BBJ). Järnvägsstationen användes även för postverksamhet.

Källa: Långlöts hembygdsförening

Vid den gamla stationen finns även godsmagasinet kvar.

Läs mer om Ölands Järnväg.

35 platser i närheten

Visa färdväg till Långlöt gamla station

Tillgänglighet

Lättillgängligt
Tillgängligt
Svårtillgängligt

Går att ta sig fram till besöksmålet med bil.

Kategorier

Ölands järnväg

Dela Långlöt gamla station

Sidan uppdaterad 2017-11-12


Allt på Öland 2018. Byggd av Tegelwebb.se. Serverleverantör Mebo