Masteträden

Masteträden är ett område med höga, gamla tallar, som förr hämtades till mastämnen för fartyg. Här står också Bogatetallen, en 350 år gammal, död tall. Vid beståndet finns också en boplats från äldre järnåldern.

Området ligger inom Ekopark Böda.

Källa: Sveaskog

Tillgänglighet: Tillgängligt
Booking.com

Allt på Öland 2019. Utvecklad av Tegelwebb