Masteträden

57.281361
16.978430

Masteträden är ett område med höga, gamla tallar, som förr hämtades till mastämnen för fartyg. Här står också Bogatetallen, en 350 år gammal, död tall. Vid beståndet finns också en boplats från äldre järnåldern.

Området ligger inom Ekopark Böda.

Källa: Sveaskog

39 platser i närheten

Tillgänglighet

Lättillgängligt
Tillgängligt
Svårtillgängligt

Går att ta sig till besöksmålet till fots via väg eller bättre stig.

Dela Masteträden

Sidan uppdaterad 2015-07-26


Allt på Öland 2019. Byggd av Tegelwebb.se. Serverleverantör Mebo