Milsten vid Tveta

Stenen står vid en slinga av den gamla vägen 50 m väster om avtagsvägen till Gårdby. Text: 1/4 MIL.

Milstenar härstammar från 1649 års gästgiveri- och skjutsförordning. Meningen med milstenarna var att ge de resande rätt reseavstånd. På Öland började de sättas upp först på 1730-talet. Flertalet milstenar på Öland är från 1800-talet.

Källa: Milstolpar på Öland (2002) av Karl-Axel Björklund

Här kan du läsa mer om milstenar och andra gamla vägmärken.

 

Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2019. Utvecklad av Tegelwebb