naturum Ottenby

I naturum Ottenby kan du se fågelutställningar och lära mer om fåglarnas sträck eller om naturen i Ottenby naturreservat. Testa hur olika fåglar låter eller ställ frågor till personalen om hur man kan se vissa fåglar. Här finns informationsmaterial och böcker att köpa. Det är gratis inträde. 

Anläggningen invigdes 1997 och ritades av Strindberg Arkitekter i Kalmar.

Här finns också turistinformation.

Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2019. Utvecklad av Tegelwebb