Norra Kvinneby

Radby. Tidigaste belägget för namnet quinnaeby är 1256. Namnet har inte med kvinna att göra. Det är en böjningsform av ordet kviga. Danskar och lübeckare brände Norra Kvinneby 1567. Kronan ägde nästan hela byn på 1780-talet.

Källor: Ortnamn på Öland, Göran Hallberg samt Hembygdsbok - Hulterstad och Stenåsa

 

Tillgänglighet: Lättillgängligt
Booking.com

Allt på Öland 2019. Utvecklad av Tegelwebb