Örnkullen

56.516834
16.553925

Örnkullen är en liten höjdplatå på Stora alvaret som ger en fin utsikt över omgivande alvar. Här kan man fika och beundra utsikten. På toppen finns ett igenväxt gravröse. Alldeles intill ligger Kritmossen.

Örnkulleleden går härförbi.

52 platser i närheten

Tillgänglighet

Lättillgängligt
Tillgängligt
Svårtillgängligt

Går att ta sig till besöksmålet till fots via väg eller bättre stig.

Dela Örnkullen

Sidan uppdaterad 2019-02-11


Allt på Öland 2019. Byggd av Tegelwebb.se. Serverleverantör Mebo