Österskogs ödeby

56.631321
16.580338

I södra delen av mittlandsskogen, i närheten av byn Tävelsrum, finns rester av den övergivna byn Eriksöre-Österskog. Man kan bland ruiner och husgrunder urskilja fyra olika gårdar. Byn anlades en bit in på 1800-talet och övergavs mot slutet av samma århundrande. Som mest bodde här ett 20-tal personer vid mitten av 1800-talet. Anledningen till att byn övergavs sägs främst ha varit de svåra odlingsförhållandena på platsen. De ruiner som finns kvar idag tas nu sakta men säkert över av mittlandsskogen.

Den här ödebyn ligger inte utefter de trafikerade vägarna på Öland. Så för den som vill besöka platsen gäller det att hålla koll på vart man går för att sedan kunna hitta tillbaka igen. Mittlandsskogen är tät och snårig och under sommaren kan det vara svårt att orientera sig i grönskan.

Det enklaste sättet att hitta hit är att följa den gamla brukningsvägen tvärs igenom det lilla naturreservatet Rösselkärret vid Tävelsrum. Man kommer då strax på de tre första gårdarna. Den fjärde gården ligger ännu längre in i mittlandsskogen.

Källa: Kennerth Kullman

84 platser i närheten

Visa färdväg till Österskogs ödeby

Tillgänglighet

Lättillgängligt
Tillgängligt
Svårtillgängligt

Svårare terräng måste genomkorsas till fots för att ta sig till besöksmålet. 

Dela Österskogs ödeby

Sidan uppdaterad 2018-03-13


Allt på Öland 2019. Byggd av Tegelwebb.se. Serverleverantör Mebo