Ottenby gamla fågelmuseum

56.198460
16.399776

Foto: Stefan Svenaeus

Flyttfågelmuseet på Ölands södra udde stod färdigt 1961. Arkitekt var Jan Gezelius och byggherre Sveriges ornitologiska förening. Byggnaden är dubbelsymmetrisk och består av ett enda rum, som har ljus från alla sidor. Ytterväggarna är lätt snedställda och huset smalnar av mot sidorna. Det är en utställningsbyggnad där väggarna fungerar som utställningsskärmar och de glasade slitsarna mellan väggpartierna gör att de står fria i omgivningens ljus. Utställningen om flyttfåglar flyttade till naturum Ottenby när det byggdes 1997. I gamla flyttfågelmuseet anordnas därefter diverse utställningar. Byggnaden, som är byggnadsminne, ligger inom Ottenby naturreservat.

 

34 platser i närheten

Visa färdväg till Ottenby gamla fågelmuseum

Tillgänglighet

Lättillgängligt
Tillgängligt
Svårtillgängligt

Går att ta sig fram till besöksmålet med bil.

Dela Ottenby gamla fågelmuseum

Sidan uppdaterad 2016-04-07


Allt på Öland 2019. Byggd av Tegelwebb.se. Serverleverantör Mebo