Ottenby gamla lokstall

I Näsby finns det gamla lokstallet för Ölands järnväg kvar strax söder om Ottenby gamla station. Bredvid lokstallet ligger kolgården, numera med ett tak på.

 

Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2019. Utvecklad av Tegelwebb