Ottenby klint

56.235497
16.403185

Väster om Ottenby kungsgård finns en 100 m lång strandklint där lagerföljder av kalksten, glaukonistisk skiffer och alunskiffer kan beskådas. Ett 20-tal olika trilobiter har påträffats. 

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

 

67 platser i närheten

Visa färdväg till Ottenby klint

Tillgänglighet

Lättillgängligt
Tillgängligt
Svårtillgängligt

Går att ta sig till besöksmålet till fots via väg eller bättre stig.

Dela Ottenby klint

Sidan uppdaterad 2018-03-23


Allt på Öland 2019. Byggd av Tegelwebb.se. Serverleverantör Mebo