Ottenby kungsgård

56.234318
16.410007

Foto: Stefan Svenaeus

Föregångaren till kungsgården var den medeltida byn Ottenby. Den finns omnämnd på 1200-talet som "Otenby" eller "Ottamby". Troligen är "Otten" liktydigt med "udden". Under medeltiden ägdes skilda delar av Ottenby växelvis av olika frälseätter, kyrkan och kronan. En adelsman under 1400-talet spelar en särskild roll. Det är riddaren Staffan Bengtsson av Vintorpaätten i Västergötland, som genom arv fått en del i Ottenby. Han ställde sig på den danske kungen Kristian I sida när han intog Borgholms slott 1456 och fick som belöning hela kronans del av Ottenby. Så småningom lyckas han bli ägare till alla gårdar i Ottenby, men 1471 fråntas han av Sten Sture alla sida gods för att han stred på den danske kungens sida. På 1530-talet brukades Ottenby enbart kronobönder. År 1539 var Ottenby ännu en bondby bestående av 19 gårdar. År 1544 omvandlar Gustav Vasa hela bondbyn till kunglig ladugård. Den gamla byn revs och bönderna avhystes. Basen för kungsgårdens drift var en omfattande dagsverksskyldighet för alla bondehemman på södra Öland. Den avskaffades i slutet av 1700-talet.

Huvudbyggnaden uppfördes 1803-04 efter ritningar av C F Sundvall. Övriga byggnader inom mangården är från 1700-talet, båda flyglarna är dock återuppförda efter bränder. Mangårdens staket och grind är från början av 1800-talet. Den 4,5 km långa Karl X Gustavs mur, byggdes på 1650-talet och avgränsade Ottenby som kunglig jaktpark. Kungsladugården är ett byggnadsminne. Ottenby kungsgård och huvuddelen av markerna inom Ottenby naturreservat ägs av Fastighetsverket. Kungsgårdens djur håller genom sitt bete alla marker inom reservatet öppna. 

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

Huset är privatbostad och inte tillgängligt för allmänheten.

 

53 platser i närheten

Visa färdväg till Ottenby kungsgård

Tillgänglighet

Lättillgängligt
Tillgängligt
Svårtillgängligt

Går att ta sig fram till besöksmålet med bil.

Dela Ottenby kungsgård

Sidan uppdaterad 2018-05-05


Allt på Öland 2018. Byggd av Tegelwebb.se. Serverleverantör Mebo