Övra Bägby runstenar

56.775272
16.741287

I anslutning till en stenvalvsbro från 1700-talet vid gamla landsvägen i Övra Bägby står två runstenar på var sin sida om bäcken. Den största runstenen norr om bron  (218 cm hög och 150 cm bred kalksten) bär inskriften: "Gudbrand och Sven reste denna sten efter sina goda bröder Asvald och Helge".

På den andra stenen söder om bron (195 cm hög, 95 cm bred kalksten) är inskriften: "Sven gjorde (detta) efter sin fader Vikar; ende sonen reste själv stenen".

Runstenarna restes på denna plats 1634 efter att ha hittats i en bro, och kan förmodas ha stått i anslutning till ett gammalt vadställe vid bäcken.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län och Wikipedia.

29 platser i närheten

Visa färdväg till Övra Bägby runstenar

Tillgänglighet

Lättillgängligt
Tillgängligt
Svårtillgängligt

Går att ta sig fram till besöksmålet med bil.

Dela Övra Bägby runstenar

Sidan uppdaterad 2014-02-23


Allt på Öland 2019. Byggd av Tegelwebb.se. Serverleverantör Mebo