Persnäs kyrka

Av den medeltida klövsadelkyrkan återstår bl a det väl bevarade västtornet med dess många välvda rum och murtrappor samt en dörring på södra portalens dörr. Av Håkan Tannas på 1240-talet tillbyggda korsarmar återstår bl a ett kapitäl, som ligger i vapenhuset. Tornet fick behålla sin pyramidformade huv, när den nuvarande kyrkan byggdes 1857.

Det finns två dopfuntar i kyrkan, en från 1200-talet och en från 1890 i öländsk kalksten.Vidare finns träskulpturer från 1400-talet: en helgonkung, en madonna samt S:t Laurentius.

Kyrkan har två skeppsmodeller, Gambata från 1877 samt barken Passat från 1977.

Källa: Ragnhild Boström, Ölands kyrkor

Här kan du kan läsa mer om de öländska kyrkornas tillkomst och utveckling.

Tillgänglighet: Lättillgängligt
Booking.com

Allt på Öland 2019. Utvecklad av Tegelwebb